main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
10červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 10.6.2013 stále trvají požadavky uvedené v obsahu této aktuality.

 
9červen2013

(ALL) Hrozba přívalových srážek do nasyceného povodí

V souvislosti s vývojem počasí a nasyceností povodí a půdy v ČR rozhodl dnešního dne Ústřední krizový štáb o okamžitém zajištění aktivace hlídkové služby v obcích v ČR (zejména prostřednictvím jednotek SDH obcí), kde hrozí vznik povodní vlivem přívalových srážek. Zároveň Ústřední krizový štáb nařizuje starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů – místních rozhlasů. Opatření trvá do úterý 11. 6. 2013. Nutnost aktivace je zejména v noci, kdy je snížená možnost zjištění vzniku povodně z přívalových srážek.

 
9červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 9.6.2013 stále trvají požadavky uvedené níže.

 
8červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 11:00 hod. dne 8.6.2013 stále trvají požadavky uvedené níže.

 
8červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 8.6.2013 stále trvají požadavky uvedené níže.

 
‹‹      10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality