main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
11červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc + odvoz dodávky do postižené oblasti

Dne, 13.6.2013, bude v odpoledních hodinách odvezena další dodávka pomoci do postižené oblasti na Teplicku. Žádáme všechny, kteří mohou poskytnout níže uvedený materiál, aby ho dodali do 14.00 dne 13.6.2013 do skladu ČCK na Křenové ul. 66 v Brně.

 
11červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 11.6.2013 byly doplněny požadavky uvedené v obsahu této aktuality.

 
10červen2013

(ALL) Povodně 2013 - Financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

HZS JMK dává k dispozici ke stažení manuál k financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 

 
10červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 10.6.2013 stále trvají požadavky uvedené v obsahu této aktuality.

 
9červen2013

(ALL) Hrozba přívalových srážek do nasyceného povodí

V souvislosti s vývojem počasí a nasyceností povodí a půdy v ČR rozhodl dnešního dne Ústřední krizový štáb o okamžitém zajištění aktivace hlídkové služby v obcích v ČR (zejména prostřednictvím jednotek SDH obcí), kde hrozí vznik povodní vlivem přívalových srážek. Zároveň Ústřední krizový štáb nařizuje starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů – místních rozhlasů. Opatření trvá do úterý 11. 6. 2013. Nutnost aktivace je zejména v noci, kdy je snížená možnost zjištění vzniku povodně z přívalových srážek.

 
‹‹      10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality