main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
8červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 11:00 hod. dne 8.6.2013 stále trvají požadavky uvedené níže.

 
8červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 8.6.2013 stále trvají požadavky uvedené níže.

 
7červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. dne 7.6.2013 byly uplatněny požadavky uvedené níže.

 
6červen2013

(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. 6.6.2013 nebyl ze strany zasažených krajů uplatněn žádný požadavek na humanitární pomoc. O případných požadavcích budeme průběžně informovat.

 
5červen2013

(ALL) Humanitární pomoc krajům postiženým povodněmi

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Český červený kříž - oblastní spolek Brno-město organizují v Jihomoravském kraji pomoc krajům, které byly postiženy povodněmi.

 
‹‹      10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality