main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
26srpen2013

(ALL) Odvolání doby zvýšeného nebezpečí požáru

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22. 8. 2013 je odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
29červenec2013

(ALL) Hejtman Michal Hašek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí platí do odvolání.

 
5červenec2013

(ALL) Opětovné připojení vypnutých sirén

Hasiči připojili sirény zpět do systému.

 
28červen2013

(ALL) Jihomoravští hasiči odpojili 50 sirén

V důsledku poruchy technologie Jednotného systému varování a vyrozumění museli dnes příslušníci HZS JmK a specializovaná externí firma odpojit 50 sirén v 36 obcích Jihomoravského kraje.

 
27červen2013

(ALL) Závada v technologii spouští sirény

Ve večerních hodinách 27.6.2013 došlo k samovolnému spuštění některých sirén.

 
‹‹      10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality