main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 1 o aktuálním stavu dodávky el. energie

E.ON ČR, s.r.o. informuje o udržení elektrárny Hodonín a Spalovny Brno v ostrovním provozu.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace ČEPS o vyhlášení stavu nouze v elektroenergetice

ČEPS vyhlásil dne 26.3.2015 v 7.00 hod. stav nouze v elektroenergetice pro celé území ČR.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Zahájení cvičení BLACKOUT JMK 2015

Dne 26.3.2015 v 7.00 hejtman Jihomoravského kraje zahájil taktické cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS v Jihomoravském kraji „BLACKOUT JMK 2015“, jehož cílem je prověřit připravenost kraje na výpadek elektrické energie velkého rozsahu v trvání cca 2 – 3 dnů. Cvičení bude provedeno štábní formou bez vypínání elektrické energie.

 
25březen2015

(ALL) Informace ke cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS "BLACKOUT JMK 2015"

Jihomoravský kraj ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému informují , že dne 26.3.2015 od 7.00 do 19.00 proběhne v Jihomoravském kraji cvičení na téma rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie s názvem "BLACKOUT JMK 2015". Cvičení proběhne štábní formou a v žádném případě nebude během cvičení záměrně vypínána dodávka elektrické energie nikde v rámci Jihomoravského kraje. Cvičení se týká pouze orgánů krizového řízení na úrovni kraje a obcí s rozšířenou působností. Starostům ostatních obcí v JMK a veřejnosti tuto informaci dáváme pouze na vědomí, samotné cvičení se jich netýká. Bližší informace k této problematice a žádoucímu chování v případě blackoutu naleznete na KRIZPORTu v sekci Rady / Rady pro občany - BLACKOUT).

 
3březen2015

(ALL) Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 4. března 2015

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 4. března 2015 zrušena. Důvodem je spuštění sirén ve čtvrtek 5. března 2015 ve 12.00, jako „Piety“. O tomto spuštění rozhodla vláda ČR.

 
‹‹      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality