main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 4 o obnovení dodávek el. energie zdrojům v Brně

E.ON ČR, s.r.o. informuje o obnovení výroby elektrické energie v Teplárně Brno (Červený mlýn, Špitálka) a Spalovně Brno – viz mapa.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení stavu nebezpečí pro celé území JMK

Hejtman Jihomoravského kraje dne 26.3.2015 vyhlásil pro celé území Jihomoravského kraje stav nebezpečí z důvodu vzniku krizové situace výpadku elektrické energie velkého rozsahu a s tím souvisejícím ohrožením životů, zdraví a majetku občanů a životního prostředí. Stav nebezpečí hejtman vyhlásil na dobu od 26. března 2015 do 31. března 2015. 

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace o výpadku mobilní sítě v JMK

Dne 26.3.2015 v 9.20 hod. došlo k celoplošnému výpadku mobilní sítě na území Jihomoravského kraje.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 3 o obnovení výroby v Teplárně Kyjov a dodávkách el. energie vybraným subjektům

E.ON ČR, s.r.o. informuje o zajištění ostrovního provozu Teplárny Kyjov, elektrickou energií jsou zásobovány objekty Nemocnice Kyjov, PČR Kyjov, Kojeneckého ústavu Kyjov, Kaufland Kyjov, ČS PHM Benzina a vysílač Strážovice – viz mapa.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace pro veřejnost o žádoucím chování při blackoutu

Vážení občané, vzhledem k výpadku el. energie, jehož trvání se odhaduje minimálně na 2 dny, Vás informujeme o tom, jak se v dané situaci chovat. Není-li to nezbytně nutné, necestujte a nevolejte na tísňové linky. Jste-li na cestě do zaměstnání nebo školy, vraťte se domů, je-li to možné, příp. vyčkejte příjezdu záchranářů nebo náhradní dopravy. 

 
‹‹      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality