main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace o výpadku pevných linek v JMK

Dne 26.3.2015 v 11.25 hod. došlo k celoplošnému výpadku pevných telefonních linek na území Jihomoravského kraje.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 5 o obnovení dodávek el. energie FN Bohunice v Brně a Čepro Střelice

E.ON ČR, s.r.o. informuje o zajištění dodávek elektrické energie pro níže uvedené objekty.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 4 o obnovení dodávek el. energie zdrojům v Brně

E.ON ČR, s.r.o. informuje o obnovení výroby elektrické energie v Teplárně Brno (Červený mlýn, Špitálka) a Spalovně Brno – viz mapa.

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení stavu nebezpečí pro celé území JMK

Hejtman Jihomoravského kraje dne 26.3.2015 vyhlásil pro celé území Jihomoravského kraje stav nebezpečí z důvodu vzniku krizové situace výpadku elektrické energie velkého rozsahu a s tím souvisejícím ohrožením životů, zdraví a majetku občanů a životního prostředí. Stav nebezpečí hejtman vyhlásil na dobu od 26. března 2015 do 31. března 2015. 

 
26březen2015

[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace o výpadku mobilní sítě v JMK

Dne 26.3.2015 v 9.20 hod. došlo k celoplošnému výpadku mobilní sítě na území Jihomoravského kraje.

 
‹‹      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality