Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice po roce 2010 (2010)

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice po roce 2010 (2010)

pdf.pngVarovani_Zasady_rozvoje_JSVI_GRHZS_2010.pdf