Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

pdf.pngKriticka_infrastruktura_CR_Komplex_strategie_a_Nar_program_ochrany_2009.pdf