H-věty a P-věty - pomůcka velitele jednotky požární ochrany (2010)

H-věty (popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) a P-věty (popisují jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí danou nebezpečnou látkou nebo směsí v důsledku jeho používání nebo odstraňování, dříve S-věty) (2010)

pdf.pngRizikovost_P_H_vety_EU-CAHD_2010.pdf