Blansko

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Kontaktní osoba Kontakt Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh množ. (t, ks) počet osob území (km2)
Blučina potok Litava (Cézava) Blučina   667 01       přívalové srážky voda   <40 RD  
VAS, a.s. ČOV

49,05828N

16,64955E

  664 56 49455842 Pavel Nevídal 547 231 018 únik NCHL síran železitý 9 1  
VTL plynovod         RWE dispečink 1239 požár, výbuch zemní plyn      
ČS PHM LB Blučina 702 664 56   Jan Krška 547 235 022 požár, únik RP benzín / nafta 34 / 28 do 100  
ČS PHM Jambor (neveřejná) Blučina, areál Nivky 627 664 56 28285034 Jan Jambor 777 587 612
608 361 274
požár, únik RP nafta 6 do 100  
ČS PHM Cezava (neveřejná) Blučina 627 664 56 63471396 Ing.Miroslav Ivan 603 445 258 požár, únik RP nafta 25 do 100  
Bratčice Zelenka s.r.o. Bratčice   664 67 60722932 Ing.Zelenka 737 243 111 veter. nákaza drůbež 14 000 3 <1 km2
skládka odpadu
STAVOS Brno, a.s.
Bratčice   664 67 65277911 Radim Havlásek

547 233 895

602 791 930
požár, jiné nebezpečí S-OO3      
potok Lejtna Bratčice   664 67       přívalové srážky voda   <10 RD  
Holasice  ČS PHM T.V.G. nám. Rudé armády 53 664 61 60738995 Marie Vašíčková 547 230 364 požár, únik RP benzín / nafta 56 / 40 do 100 0,01
ČS LPG Holasice 75 664 61   pí Kopečková 606 387 410 únik, požár, výbuch propan - butan 2x4800l    
VTL plynovod         RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn      
Hrušovany u Brna VAS, a.s. ČOV 49,02449N
16,60101E
  664 62 49455842 Pavel Nevídal 547 231 018 únik NCHL síran železitý 9 1  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
Xella Porobeton CZ s.r.o.
ČS PHM (neveřejná)
Vodní 550 664 62 43389643   547 101 117 požár, únik RP nafta      
Medlov VD Dalešice (řeka Jihlava)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
724 946 332
zvláštní povodeň voda Q1000 > 150  
VD Mohelno             zvláštní povodeň voda Q1000 > 80  
VD Mostiště         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 463
zvláštní povodeň voda Q1000 > 80  
řeka Jihlava             přirozená povodeň voda Q100 <15 RD  
Zelenka s.r.o. Medlov   664 66 60722932 Ing.Zelenka 737 243 111 veter. nákaza drůbež 25 000 5 <1 km2
Měnín DRUMO spol. s r.o.  Albrechtov  221 664 57 46976434 Ing. Klaška 603 111 350 veter. nákaza drůbež 210 000 3 <1 km2
VTL plynovod   Jalovisko       RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
VTL plynovod   Měnín       RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
potok Říčka Měnín           přirozená povodeň voda Q100 <7 RD  
řeka Litava Měnín   664 57       přirozená povodeň voda Q100 <3 RD  
Moutnice ČS PHM Adosa a.s.  Moutnice 352 664 55 49448170 Jindřich  Ráček 544 248 640 požár, únik RP benzín / nafta 41/21 do 100 0,01
rybník Těšany Těšany   664 54       přívalové srážky voda   <15 RD  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
Agro MONET, a.s. Moutnice   664 55 25308203 Radomír Mareš 602 556 893
544 210 089
veter. nákaza prasata 3 500 12 <1 km2

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČOV

Moutnice 2332/1,3,4 664 55 46347275 Ing. Jan Müller

543 433 501

602 550 679

únik NCHL síran železitý 1    
síran hlinitý 1
Nosislav řeka Svratka Nosislav   691 64       přirozená povodeň voda Q100 10  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
Lesy České republiky s.p., LZ Židlochovice Nosislav   691 67 42196451 Ing. Špunar 547 425 240
724 523 269
veter. nákaza drůbež 4 000 1 <1 km2
ZEMOS a.s. Nosislav   691 64 63470381 Horák 603 582 878 veter. nákaza prasata 2 300 7 <1 km2
požár, únik RP nafta      
Opatovice řeky Litava Opatovice   664 61       přirozená povodeň voda Q100 180  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
AGRICOL s.r.o. Velké Dráhy   664 61 46506721 MVDr. Koláček 728 192 130 veter. nákaza drůbež 240 000 32 <1 km2
Otmarov potok Dunávka Otmarov   664 83       přívalové srážky voda   <4 RD  
Popovice VD Brno         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 20  
VD Vír (řeka Svratka)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 20  
řeky Svratka Popovice   664 61       přirozená povodeň voda Q100 20  
ČS PHM Eni Oil ČR, s.r.o. Popovice 89 664 61 40764176 David  Hájek 547 232 152 požár, únik RP benzín / nafta   do 100 0,01
Přísnotice VD Brno Přísnotice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 20  
VD Vír (řeka Svratka) Přísnotice        dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 20  
řeka Svratka Přísnotice           přirozená povodeň voda Q100 20  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch zemní plyn        
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Přísnotice 314 664 63

62156489

Ing. Radomil Měřínský 724 132 683 požár, únik RP nafta 32    
Rajhrad řeka Svratka Rajhrad   664 61   dispečink PMO
hrázný VD
  přirozená povodeň voda Q100 100  
VD Brno         ddispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 100  
VD Vír (řeka Svratka)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 100  
VTL plynovod         RWE dispečink 1239 požár, výbuch zemní plyn        
VAS, a.s. ČOV

49,08291N

16,6092E

  664 61 49455842 Pavel Nevídal 547 213 018 únik NCHL síran železitý 3 1  
ČS PHM Top Petrol Masarykova 124 664 61 60729520 Věra  Jarošová 547 230 138 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG 65/35/4,8 do 100 0,01
ČS PHM Hunsgas, s.r.o. Masarykova 124 664 61 25277715   547 230 138 požár, únik RP, výbuch LPG      
Rajhradice řeka Litava Rajhradice   664 61       přirozená povodeň voda Q100 60  
Ivanovický potok Rajhradice   664 61       přívalové srážky voda   <10 RD  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
SIAD Czech, s.r.o.  (A) U Sýpky 417 664 61 48117153 Karel  Kučera 516 102 023 výbuch acetylen + 10    
požár, výbuch propan-butan 3,3    
požár, výbuch propan 2    
požár, výbuch vodík 2    
ČS PHM ZD Rajhradice (neveřejná) U Sýpky 414 664 61 00378658 Ing. Miroslav Sklenář 547 232 345 požár, únik RP nafta 8 do 100 0,01
ČS PHM M-SILNICE, a.s (neveřejná) Rajhradice 416 664 61 42196868 Ing. David Darda 495 843 203 požár, únik RP nafta      
AGRO SERVIS CZ, spol. s.r.o.

ČS PHM (neveřejná)
U Sýpky 1 664 61 25586360 Ing. Vlastimil Zedníček 777 743 501 požár, výbuch kyslík 0,9 55 0,07
acetylen 0,9
směsi (argon) 1,75
nafta 50 m3
Sobotovice ČS PHM Farma Sobotovice Syrovice   664 67   Jiří Vokurka 776 564 333 požár, únik RP nafta 1,5 do 100 0,01
AGROFARMA Syrovice s.r.o. Sobotovice   664 67 46975896 Ing. Putner 602 768 656 veter. nákaza drůbež 5 000 1 <1 km2
potok Syrůvka Sobotovice   664 67       přívalové srážky voda   <10 RD  
Syrovice potok Syrůvka Syrovice   664 67       přívalové srážky voda   <50 RD  
Těšany Agro MONET, a.s.
ČS PHM (neveřejná)
Těšany 200 664 55 25308203 Radomír Mareš 602 556 893
544 210 089
veter. nákaza prasata 2 500 3 <1 km2
  skot 700    
  nafta      
Moutnický potok Těšany   664 54       přívalové srážky voda   <10 RD  
VAS, a.s. ČOV 49,04544N
16,7617E
  664 54 49455842 Pavel Nevídal 547 231 018 únik NCHL síran železitý 1,5 1  
rybník Těšany Těšany   664 54       přívalové srážky voda   <30 RD  
Unkovice VD Brno         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 50  
VD Vír (řeka Svratka)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 50  
řeka Svratka Unkovice   664 63       přirozená povodeň voda Q100 50  
potok Šatava Unkovice   664 63       přirozená povodeň voda Q100 90  
INTEGRA, a.s. Žabčice Unkovice   664 63 00215881 Ing. Zbyněk Skácel 602 771 261 veter. nákaza drůbež 35 000 1 <1 km2
Vojkovice řeka Svratka Vojkovice   667 01       přirozená povodeň voda Q100 60  
VD Brno         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 60  
VD Vír (řeka Svratka)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 60  
ČS PHM Euro Oil  
(Čepro, a.s.)
Vojkovice 382 667 01 60193531 Zdenek  Valášek 547 238 181 požár, únik RP benzín / nafta 45/26 do 100 0,01
Žabčice VD Brno         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 100  
VD Vír (řeka Svratka)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 100  
řeka Svratka Žabčice   664 63       přirozená povodeň voda Q100 100  
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn      
VAS, a.s. ČOV

49,01633N

16,60892E

  664 63 49455842 Pavel Nevídal 547 231 018 únik NCHL síran železitý 3 1  
ČS PHM Zemědělská 498 664 63 44969414 Radek  Lehký 547 234 520 požár, únik RP benzín / nafta 31/31 do 100 0,01
skládka odpadu,
ČS PHM (neveřejná)
.A.S.A. Žabčice, spol. s r.o.
Žabčice 450 664 63 48910201

Ing. Jaroslav Sedláček

Mgr. Zdeněk Navrátil
Jednatelé

724 294 577

547 234 087

541 211 888
požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-OO1    
 
požár, únik RP nafta 3 m3
INTEGRA, a.s. Žabčice Zemědělská 53 664 63 00215881 Ing. Zbyněk Skácel 602 771 261 veter. nákaza drůbež 50 000 16 <1 km2
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Žabčice 53 664 63 62156489 Ing. Oldřich Duchoň 547 231 047 veter. nákaza skot 828 45 <1 km2
prasata 1 330
Žatčany ČS PHM Karel Hrouzek (neveřejná) Žatčany 67 664 53 27743209 Karel Hrouzek 602 571 351 požár, únik RP benzín/nafta      
ZD Žatčany (neveřejná) Žatčany 28 664 53 47904381  

519 305 103

544 229 525

požár, únik RP nafta      
VTL plynovod           RWE dispečink   1239   požár, výbuch   zemní plyn        
Židlochovice Lesy České republiky s.p.,  Tyršova 1 667 01 42196451 Ing. Špunar 547 425 240 veter. nákaza drůbež 3 500 1 <1 km2
ČS PHM Adosa a.s.  Nádražní 316 667 01 49448170 Jindřich Ráček 546 411 053 požár, únik RP benzín / nafta 18/66 do 100 0,01
VAS, a.s. ČOV 49,02515N
16,6231E
  667 01 49455842 Pavel Nevídal 547 231 018 únik NCHL síran železitý 3 3  
XAVERgen, a.s. Komenského 511 667 01 27460363 Žáková 776 681 391 veter. nákaza drůbež 50 000 8 <1 km2
VD Brno         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 460
zvláštní povodeň voda Q100 20  
Farský potok Židlochovice   667 01       přívalové srážky voda   <20 RD  
řeka Svratka Židlochovice   667 01       přirozená povodeň voda Q100 20  
VD Vír (řeka Svratka)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
602 596 461
zvláštní povodeň voda Q100 20  
ČS PHM HZS JmK PS Židlochovice (neveřejná) nám. Míru 759 667 01   velitel stanice 950 628 122 požár, únik RP nafta 9 < 100 0,01

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.