(TIS) Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí

Hejtman Jihomoravského kraje dne 23.06.2016 vyhlásil pro obec Nedvědice (SO ORP Tišnov) stav nebezpečí z důvodu vzniku krizové situace zapříčiněné nálezem velkého množství velmi nebezpečných chemických látek nepovoleně dlouhodobě skladovaných v rodinném domě nacházejícím se v intravilánu obce Nedvědice a s tím související ohrožením životů, zdraví a majetku občanů a životního prostředí. Stav nebezpečí hejtman vyhlásil na dobu od 24. června 2016 do 8. července 2016.

Rozhodnutí hejtmana ke stažení:

pdf.png2016-06-23_Rozhodnuti_stav_nebezpeci_Nedvedice.pdf