(ALL) Radiační situace v Japonsku (aktualizováno)

Veškeré aktuální informace o radiační situaci v Japonsku, radiační situaci v ČR, nejčastější dotazy veřejnosti a mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V Japonsku došlo v důsledku seismické události a vlně tsunami ke kontaminaci terénu radioaktivními látkami a to severně od úrovně prefektur Gunma a Ibaraki, významně pak v prefektuře Fukushima severozápadně a severně od jaderné elektrárny (JE) Fukushima I, a to v současnosti až do vzdálenosti cca 40 km od JE Fukushima I.

Veškeré aktuální informace, které se týkají předmětné události, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz, který m.j. v rámci své působnosti zabezpečuje mezinárodní výměnu dat o radiační situaci.

Na uvedených webových stránkách naleznete nejen aktuální stav na jaderné elektrárně Fukushima I, ale zejména hodnocení aktuální radiační situace v ČR, informace pro cestující občany do východní Asie a nejčastěji se opakující dotazy veřejnosti, včetně vystoupení představitelů SÚJB v médiích.