(KrÚ, HZS, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, IVA, MKR, ROS, ZNO) Kalendář s příručkou JE Dukovany 2012-2013

V části Dokumenty / Příručky si můžete stáhnout nový Kalendář s příručkou pro ochranu obyvatelstva v zóně havarijního plánování JE Dukovany v případě radiační havárie. Kalendář vytvořil ČEZ a.s. ve spolupráci s orgány krizového řízení Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Doporučujeme občanům v zóně havarijního plánování JE Dukovany si kalendář stáhnout a uložit pro případné využití jako pomůcky ochrany obyvatelstva.

Příručka (kalendář) pro případ radiační havárie JE Dukovany 2012-2013