(IVA, ROS, MKR, ZNO) Svoz exspirované jodové profylaxe z obcí v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany

Na základě § 15 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události a dohody s GŘ HZS ČR a dotčeným KrÚ, bude exspirovaný jodid draselný (KI) v zóně havarijního plánování JE Dukovany v Jihomoravském kraji přebírat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje . 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

jak bylo při distribuci KI avizováno, také sběr již prošlých tablet KI bude realizovat HZS JmK. 

Na základě množících se dotazů připomínáme, že k exspiraci dochází 3/2018, proto do této doby bude nechán prostor na vyřešení předání a případný sběr prošlých tablet od občanů.

Po tomto datu proběhne ze strany HZS JmK zjišťování množství exspirovaných tablet shromážděných na obci a následně bude HZS JmK řešit jejich stažení a předání k likvidaci.

Prosíme opět o trpělivost a spolupráci při sběru exspirovaného jodidu draselného z obcí v ZHP JE Dukovany. S případnými dotazy se obracejte na:

kpt. Mgr. Martinu Koubovou

+420 950 630 181

+420 777 364 591

martina.koubova@firebrno_cz