(BRN) Požár skladovací haly v Brně-Černovicích - zrušení preventivních opatření pro obyvatelstvo

(Aktuálně k 15.9. 20:00) HZS JmK ruší doporučená preventivní opatření pro obyvatelstvo a podnikající subjekty v okolí místa požáru v Brně-Černovicích. Více informací naleznete dále v aktualitě.

Aktuální informace k 15.9. 20:00

Pozitivní zprávy o minimálním vlivu požáru na kvalitu ovzduší ve městě Brně potvrzuje i vyjádření ČHMÚ a naměřené hodnoty:

"Koncentrace škodlivin, měřených dle zákona 201/2012 Sb. automatickými analyzátory státní sítě imisního monitoringu, nevykazovaly výrazný nárůst, a nelišily se od koncentrací měřených ve zbytku Jihomoravského kraje. Mírně zvýšené koncentrace prašnosti souvisejí s aktuálními meteorologickými podmínkami. Kvalita ovzduší tak z pohledu automatizované sítě státního imisního monitoringu nebyla požárem znatelně ovlivněna."

Hodnoty naměřené analyzátory státní sítě imisního monitoringu:

xls.pngData_Brno.xlsx

Aktuální informace k 15.9. 10:30

HZS JmK ruší vydaná doporučená preventivní opatření pro obyvatelstvo a podnikající subjekty v okolí místa požáru. Nadále bude docházet k rozebírání konstrukce vyhořelého skladu, vyhledávání dalších případných ohnisek a jejich uhašení. Při tomto rozebírání konstrukce může dojít k ojedinělému zahoření a slabému vývinu kouře, který by se neměl dostat mimo areál poškozeného subjektu.

Aktuální informace k 14.9. 15:30

HZS JmK v souvislosti s požárem výrobní a skladovací haly PUR pěny v Brně – Černovicích informuje obyvatele města Brna, že v celé oblasti Brna nebyly naměřeny žádné zdraví nebezpečné hodnoty škodlivých látek, a to z důvodu dobrých rozptylových podmínek - to potvrzují i měření ČHMÚ viz odkaz níže. Monitoring ovzduší nadále probíhá. V okolí jednoho kilometru od požáru (viz přiložená mapa) doporučujeme v případě zaznamenání zápachu zavřít okna a vypnout klimatizaci.

zona_cernovice.jpg

Informace o kvalitě ovzduší

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_map_CZ.html

Další informace o zásahu naleznete na webu HZS JmK. Případné další pokyny pro obyvatelstvo budou zveřejněny zde na portálu krizového řízení KRIZPORT.