[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Zahájení cvičení BLACKOUT JMK 2015

Dne 26.3.2015 v 7.00 hejtman Jihomoravského kraje zahájil taktické cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS v Jihomoravském kraji „BLACKOUT JMK 2015“, jehož cílem je prověřit připravenost kraje na výpadek elektrické energie velkého rozsahu v trvání cca 2 – 3 dnů. Cvičení bude provedeno štábní formou bez vypínání elektrické energie.