[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení stavu nebezpečí pro celé území JMK

Hejtman Jihomoravského kraje dne 26.3.2015 vyhlásil pro celé území Jihomoravského kraje stav nebezpečí z důvodu vzniku krizové situace výpadku elektrické energie velkého rozsahu a s tím souvisejícím ohrožením životů, zdraví a majetku občanů a životního prostředí. Stav nebezpečí hejtman vyhlásil na dobu od 26. března 2015 do 31. března 2015. 

doc.png Vyhlášení stavu nebezpečí a regulační opatření