[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 3 o obnovení výroby v Teplárně Kyjov a dodávkách el. energie vybraným subjektům

E.ON ČR, s.r.o. informuje o zajištění ostrovního provozu Teplárny Kyjov, elektrickou energií jsou zásobovány objekty Nemocnice Kyjov, PČR Kyjov, Kojeneckého ústavu Kyjov, Kaufland Kyjov, ČS PHM Benzina a vysílač Strážovice – viz mapa.

pdf.png Mapa č. 3

Pozn. Informace E.ON o zajišťování ostrovního provozu v JMK jsou pro potřeby cvičení pouze ilustrativní, avšak při reálném blackoutu časově i kapacitně velmi blízké skutečnému průběhu obnovy distribuce el. energie v závislosti na možnostech výrobních provozů v JMK.