[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 1 o aktuálním stavu dodávky el. energie

E.ON ČR, s.r.o. informuje o udržení elektrárny Hodonín a Spalovny Brno v ostrovním provozu.

pdf.pngMapa č. 1

Pozn. Informace E.ON o zajišťování ostrovního provozu v JMK jsou pro potřeby cvičení pouze ilustrativní, avšak při reálném blackoutu časově i kapacitně velmi blízké skutečnému průběhu obnovy distribuce el. energie v závislosti na možnostech výrobních provozů v JMK.