(ALL) Nové usnesení vlády (úprava spotřebních daní, sociálního zabezpečení, pojistného ve veřejném zdravotním pojištění, pravidla ve vzdělávání, kompenzační bonusy)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 83, 84 a 85 , t ýkající se  úpravy spotřebních daní, sociálního zabezpečení, pojistného ve veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky upravující pravidla ve vzdělávání, změny v  kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními ve vztahu k  výskytu koronaviru SARS CoV-2.   

pdf.png sb083-20.pdf

pdf.png sb084-20.pdf

pdf.png sb085-20.pdf