(ALL) Změny v rozesílání výstrah a informačních zpráv v rámci předpovědní a hlásné povodňové služby a předávání výstrah o výskytu nebezpečných jevů v JMK

S platností od 1.9.2011 se mění podmínky rozesílání výstrah a informačních zpráv z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS JMK.

S platností od 1.9.2011 se mění podmínky rozesílání výstrah a informačních zpráv v rámci předpovědní a hlásné povodňové služby a předávání výstrah o výskytu nebezpečných jevů v JMK z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS JMK.

Dle rozhodnutí ředitele HZS JMK dojde k následujícím změnám:

  • redukce počtu kontaktů – výstrahy a informační zprávy nebudou zasílány některým osobám a subjektům v rámci JMK vůbec (ZVHS, Celní ředitelství, České dráhy, u ORP v JMK na externí subjekty mimo OÚ ORP) nebo bude redukován počet kontaktů ze dvou na jeden (zpravidla zůstane dispečink / operační středisko / ředitel) – zejm. u krajských subjektů
  • redukce zasílaných SMS – SMS (a současně i e-maily) budou zasílány pouze na vybrané nebezpečné jevy (viz příloha – šedě podbarveno), na ostatní nebezpečné jevy budou zasílány pouze e-maily
  • územní platnost výstrah a informačních zpráv – vzhledem k tomu, že ČHMÚ mění systém vydávání výstrah směrem ke konkrétnější specifikaci dotčeného území (okres, správní obvod ORP), bude i KOPIS zasílat územně specifikované výstrahy pouze dotčeným subjektům (dotčené OÚ ORP, obce v dotčeném správním obvodu ORP) – neplatí pro krajské subjekty, které obdrží výstrahu nebo informační zprávu vždy
  • v Havarijním plánu JMK, v části „C1-05 Příjmová místa zpráv HPPS + extrémní jevy“ se změny, které budou platné od 1.9.2011, projeví následující den od vydání této aktuality
  • rozesílání výstrah a informací e-mailem bude nově realizováno prostřednictvím Portálu krizového řízení pro JMK KRIZPORT

pdf.pngKriteria_odesilani_vystrah.pdf