(ALL) Varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK

HZS JMK ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Krajskou hygienickou stanicí JMK zveřejňuje varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK týkající se žádoucího chování veřejnosti při nakládání s lihovinami neznámého původu. Žádáme všechny starosty o zvěřejnění tohoto varování způsobem v místě obvyklým (rozhlas, úřední deska, webové stránky, varování městskou policií apod.).

pdf.png2012-12-11-26_VAROVANI-pro_media.pdf