(ALL) Uspořádání metodik do tematických sekcí

V části Dokumenty / Metodiky ... jsou metodiky nově seřazeny do tematických sekcí. Na základě požadavků uživatelů KRIZPORTu jsme kvůli Vaší snadnější orientaci metodiky seřadili do 14 tematických sekcí. Některé dokumenty se mohou vyskytovat ve více sekcích z důvodu prolínání předmětné problematiky do více oblastí.

Metodiky ...