(ALL) Studijní materiál pro starosty obcí v JMK k připravovanému školení v oblasti krizového řízení, IZS a ochrany obyvatelstva

HZS JMK ve spolupráci s dalšími subjekty (KrÚ JMK, PČR, ZZS, KVV, Povodí Moravy, ČHMÚ, KVS, KHS) zpracoval studijní materiál pro starosty obcí, který má sloužit starostům jako manuál pro přípravu a případné řešení mimořádných událostí a krizových situací na území obce. HZS JMK doporučuje starostům, aby si tento materiál stáhli a využili i k samostudiu jako podklad pro připravované školení starostů, které proběhne v JMK od konce ledna do poloviny března 2015. K účasti na toto školení budou starostové obcí v JMK vyzváni dopisem hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.

pdf.pngSkripta_skoleni_starostu_2015.pdf