(ALL) Stanovisko MV k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku a informaci MŽP k třídění odpadů

HZS JmK předkládá stanovisko Ministerstva vnitra  k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu a informaci Ministerstva životního prostředí k třídění odpadů.

pdf.pngSnížení nájemného.pdf

pdf.pngSOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf