(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru JMK z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

Rozhodnutí hejtmana ke stažení.

Další rady jak předejít požáru v přírodě nebo jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku naleznete na: