(ALL) Realizace evidence přechodných pobytů v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem v JMK

Vzhledem k dočasné nefunkčnosti webové aplikace k evidenci přechodných pobytů za krizového stavu je nutné využívat náhradní způsob evidence, viz formulář náhradního způsobu vedení evidence (tabulka v MS Word), který je ke stažení na níže uvedeném odkazu. Veškeré další náležitosti evidence přechodných pobytů se řídí Směrnicí MV a pomůckou krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů.

Formulář náhradního způsobu vedení evidence:

doc.pngformular nahradniho zpusobu vedeni evidence.doc

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů