(ALL) Povodně 2013 - zrušení úkolů souvisejících s protipovodňovými opatřeními

Na základě pokynu řídicího důstojníka a náčelníka štábu MV-GŘ HZS ČR plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušky Vám sdělujeme, že Ústřední krizový štáb a Ústřední povodňová komise na společném zasedání dne 11.6.2013 svým usnesením zrušily povinnosti související s protipovodňovými opatřeními.

Ústřední krizový štáb a Ústřední povodňová komise na společném zasedání dne 11.6.2013 svým usnesením zrušily:

  • plošnou povinnost na povodněmi postižených územích v České republice nesnižovat, respektive zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím stavu,
  • povinnost všech povodňových komisí, včetně těch, jejichž území dosud nebylo zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby.

Sdělujeme Vám, že zrušení uvedených úkolů platí i pro HZS ČR a obce s jejich jednotkami SDH obcí, včetně úkolů HZS krajů spojených s kontrolou dodržování výše uvedených úkolů.