(ALL) Povodně 2013 - aktuální požadavky na humanitární pomoc do zasažených krajů

K 8:00 hod. 6.6.2013 nebyl ze strany zasažených krajů uplatněn žádný požadavek na humanitární pomoc. O případných požadavcích budeme průběžně informovat.