(ALL) Nový zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách

V části Dokumenty / Právní předpisy nabízíme ke stažení nový zákon č. 374/2011 o zdravotnické záchranné službě, a zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) . Zákony nabudou účinnosti dne 1.4.2012.

Zákon č. 374/2011 o zdravotnické záchranné službě upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.

V souvislosti s vydáním těchto zákonů došlo ke změnám v dalších dotčených právních předpisech. Ty naleznete v aktuální podobě v části Dokumenty / Právní předpisy.

pdf.png374/2011

pdf.png372/2011

Právní předpisy