(ALL) Metodiky, pokyny, zásady, postupy, strategie, koncepce, směrnice,...

V části Dokumenty / Metodiky ... naleznete další množství metodik, pokynů, zásad, postupů, strategií, koncepcí, směrnic, atd. z oblasti analýzy rizik, bezpečnosti, cvičení IZS, hospodářských opatření pro krizové stavy, kritické infrastruktury, obrany, povodňové ochrany, varování obyvatelstva, apod. Nově také naleznete ve vyhledávání možnost vyhledávat pouze v části Dokumenty.

Metodiky ...