(ALL) Metodika zpracování plánů krizové připravenosti

V části Dokumenty / Metodiky si můžete stáhnout Metodiku zpracování plánů krizové připravenosti. Metodika slouží k zajištění jednotného postupu zpracování plánů krizové připravenosti (který zpracovávají určené právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) a plánů krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury (který zpracovávají subjekty kritické infrastruktury).

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)