(ALL) Informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky (aviární influenzy)

Vysoce patogenní ptačí chřipka se šíří Evropou. V České republice byl po téměř deseti letech také potvrzen její výskyt, a to nejen u nalezených uhynulých volně žijících ptáků, ale také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.

Informace k 10.1.2017 17:00

Informace, jak postupovat při podání žádosti o náhradu

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html#f=hpblok

Žádost je nutné podat nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.

Vzor žádosti o náhradu, která je zveřejněna na následujícím odkaze (posílám i v příloze tohoto emailu)

http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/formulare-pro-pripad-vyskytu-ptaci-chripky/

Aktuální verze Sčítacího listu drůbeže a jiných ptáků

doc.pngAktuální verze sčítacího formuláře-1.doc

Pokyny na provedení mechanické očisty (příprava na dezinfekci) chovných prostor u drobnochovatelů, kde došlo k utracení ptáků (v příloze tohoto emailu)

doc.pngNávod na provedení mechanické očisty-1.docx

Informace k 10.1.2017 16:00

Poslední termín pro nahlášení počtů drůbeže k utracení byl stanoven:

 • v Moravském Krumlově: 10.1. večer (na tel. č.: 602 626 900)
 • v Ivančicích, Oslavanech a Nové Vsi: 11.1. 14:00 (na tel. č.: 602 595 373)

Informace k 9.1.2017 14:00

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy a vymezuje ochranné pásmo pro následující následující katastrální území:

Brod nad Dyjí (612642), Dolní Dunajovice (628964), Drnholec (632520), části katastrálního území Mušov (700401) a Pasohlávky (718220), přičemž východní hranici území tvoří silnice E461 

Dále vymezuje pásmo dozoru pro následující katastrální území:

Bavory (601209), Dobré Pole (627259), Dolní Věstonice (630331), Horní Věstonice (644579), Ivaň (655708), Nová Ves u Pohořelic (705667), Novosedly na Moravě (706973), Perná (719242), Březí u Mikulova (613908), Jevišovka (659363), Klentnice (666149), Litobratřice (685356), Nový Přerov (707864), Pavlov u Dolních Věstonic (718394), Pohořelice nad Jihlavou (724866), Popice (725757), Pouzdřany (726729), Přibice (735311), Strachotín (755893), Troskotovice (768553), Vlasatice (783307) a Vranovice nad Svratkou (785512)

Nařízení Státní veterinární správy:

pdf.pngNarizeni_Statni_veterinarni_spravy_aviarni_influenza_Brod_nad_Dyji_Jihomoravsky_kraj_09_01_2017.pdf

Mapa s vyznačenými pásmy:

jpg.pngMapa_s_vyznacennymi_pasmy_Brod_na_Dyji.jpg

Informace k 7.1.2017 14:00

V SVÚ Praha vyšetřeno pět náhle uhynulých slepic z drobnochovu na území Středočeského kraje na přítomnost ptačí chřipky – s negativním výsledkem. Podobně bylo vyšetřeno dalších několik uhynulých kusů drůbeže a volně žijících ptáků z Jihomoravského kraje, výsledek rovněž negativní.
Úhyny ptactva mohou být způsobeny i aktuálně velmi nízkými teplotami vzduchu. Proto není nutné hlásit všechny úhyny jednotlivých ptáků. V rámci sledování ptačí chřipky je třeba zaměřit se na hromadné úhyny vodních ptáků.

zdroj: http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace-ke-dni-5-1-2017-2/

Informace k 6.1.2017 14:00

Státní veterinární správa (SVS) dnes na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Bylo k tomu přistoupeno z důvodu neustále přibývajících hlášení o zvýšených úhynech v ohniscích a v ochranných pásmech. Během víkendu bude utracena veškerá drůbež o ochranných pásmech.

Do utrácení budou zahrnuty všechny malochovy drůbeže (dle původního sčítání v kontaktních hospodářstvích se mělo jednat cca o 1100 kusů, v současné době odhadujeme, že půjde o několik tisíc zvířat) a komerční reprodukční chov kachen (6000 ptáků a 60 000 ks násadových vajec) v ochranném pásmu. Utráceno v případě žádosti chovatele nebude exotické ptactvo v uzavřených pásmech. Pro chovy těchto ptáků budou stanoveny podmínky biologické bezpečnosti. V předchozích dvou dnech bylo přímo v ohniscích nákazy utraceno okolo 100 kusů drůbeže.

Všichni chovatelé, jejichž drůbež byla, či bude nuceně utracena, mohou následně zažádat o finanční kompenzaci od státu, na kterou mají nárok. SVS již v této záležitosti zahájila spolupráci s místními úřady a ministerstvem zemědělství.

Pro veřejnost zřídila Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj krizovou linku 720 995 213, na kterou se mohou obrátit jak firmy, tak i občané (např. hlášení uhynulých zvířat apod.).

Aktualizované Nařízení Státní veterinární správy:

pdf.pngNarizeni_aviarni_influenza_06_01_2017.pdf

Mapa s vyznačenými pásmy:

jpg.pngMapa_s_vyznacenymi_pasmy_podle_katastru_obci.jpg

zdroj:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=327959&TypeID=2

http://www.svscr.cz/svs-rozhodla-o-utraceni-veskere-drubeze-v-ochrannych-pasmech-v-ivancicich-a-v-moravskem-krumlove/

Informace k 5.1.2017 17:30

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečené nákazy - aviární influenzy pro následující obce:

Biskoupky na Moravě (604755), Bohutice (606677), Čučice (624373), Dobelice (626821), Dobřínsko (627917), Dolní Kounice (629286), Hlína u Ivančic (639184), Hrubšice (648639), Jezeřany (659428), Maršovice (659436), Kadov (661961), Kratochvilka (674133), Kubšice (676888), Lesonice u Moravského Krumlova (680249), Miroslavské Knínice (695394), Neslovice (703729), Nová Ves u Oslavan (705659), Nové Bránice (706043), Padochov (717371), Petrovice u Moravského Krumlova (720178), Polánka u Moravského Krumlova (725064), Prštice (733954), Silůvky (747815), Trboušany (768057) Zbýšov u Oslavan (792110), Babice u Rosic (600709), Branišovice (609374), Cvrčovice u Pohořelic (618152), Čermákovice (619698), Dolní Dubňany (628956), Dukovany (633810), Džbánice (634310), Horní Dubňany (642843), Míšovice (645699), Jamolice (656674), Ketkovice (664855), Kupařovice (677582), Loděnice u Moravského Krumlova (686344), Lukovany (689041), Malešovice (690872), Mělčany u Ivančic (692786), Miroslav (695378), Našiměřice (701661), Němčičky (703052), Omice (711195), Ořechov (712612), Pravlov (733016), Radostice u Brna (738310), Rosice u Brna (741221), Senorady (747530), Skalice u Znojma (747947), Střelice u Brna (757438), Suchohrdly u Miroslavi (759210), Šumice (764248), Tetčice (766861), Tulešice (771449), Vémyslice (779971), Zakřany (790478) a Zastávka (791113)

pdf.pngNarizeni_aviarni_influenza.pdf

jpg.pngMapa_s_vyznacenymi_pasmy.jpg

doc.pngScitaci_list.doc

doc.pngAviarni_influenza_Stavy_drubeze_a_ostatnich_ptaku_v_obci.docx

Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v ČR najdete na stránkách Státní veterinární správy.

Podrobné informace o ptačí chřipce najdete na stránkách Státní veterinární správy, popřípadě se obraťte s dotazem přímo na Státní veterinární správu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace k 5.1.2017 13.30

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky (volně žijící ptáky, drůbež, slepice, krůty, kachny a husy). Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.

Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou:

 • chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
 • poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
 • dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
 • informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků místně příslušnou veterinární správu,
 • zabránit domácím mazlíčkům (psům, kočkám apod.) v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky 

Zásady pro drobnochovatele drůbeže:

 • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
 • v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
 • krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
 • pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
 • pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
 • venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
 • pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
 • zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
 • oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
 • nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků
 • nezpracovávat nemocnou drůbež.