(ALL) Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Zemské společenstvo mistrů kominických na Moravě se sídlem v Brně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů /spalinové cesty/. HZS JMK doporučuje starostům obcí seznámit občany obce s touto informací!

Informaci o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv si můžete stáhnout ZDE.