(ALL) Bezpečnostní strategie České republiky 2011

V části Dokumenty / Metodiky ... naleznete aktualizovanou Bezpečnostní strategie České republiky, kterou Vláda ČR schválila dne 8. září 2011. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce NATO a s ohledem na celkový vývoj mezinárodní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2003, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.

Bezpečnostní strategie České republiky (2011)