(ALL) Aktualizace projektu „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“

HZS JmK ve spolupráci s Policií ČR – Krajským ředitelstvím JMK a Zdravotnickou záchrannou službou JMK, p. o., přepracoval materiály k projektu „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“.

Důvodem této aktualizace byla především potřeba reagovat na nové hrozby (např. blackout, nález nevybuchlé munice, podomní prodejci apod.). Kromě nového obsahu byla zcela přepracována i grafika projektu. Nově projekt naleznete na portálu KRIZPORT: http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi. Pro snadnější zapamatování lze použít i webovou stránku www.chytre-blondynky.cz, ze které budete automaticky přesměrováni na KRIZPORT.

Veškeré materiály projektu (za podmínky nezměněného obsahu a smyslu a s uvedením, že se jedná o materiál HZS JmK) je možné využít pro účely zlepšení připravenosti obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace, čímž bude obec naplňovat své zákonné povinnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. Za tímto účelem doporučujeme zejména:

  • Umístit banner projektu na webové stránky
  • V sekci webových stránek k ochraně obyvatelstva umístit PDF materiály projektu
  • Materiál projektu postupně zveřejňovat v obcí vydávaných informačních zpravodajích, v kabelové televizi, sociálních sítích apod.

K projektu bude v blízké budoucnosti vydána i brožurka s kompletním textovým i fotografickým obsahem všech témat. HZS JmK připravuje hromadný tisk, o kterém budou včas informovány i obce v JMK, které v případě zájmu mohou pro svoje občany tyto brožurky nechat vytisknout (za úplatu – čím větší náklad, tím nižší cena za kus).

Nabízíme Vám také možnost využít zkrácené verze vybraných témat k použití do místních zpravodajů (viz Propagační a další materiály).

Starostům obcí v JMK doporučujeme si aktualizovat (příp. doplnit) materiály projektu na webových stránkách své obce. Nový banner je ke stažení na adrese: http://www.firebrno.cz/bannery nebo zde:
BLOND1.jpg